Incasso van facturen op bedrijven en particulieren

Wanneer uw klant niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen, staat u als bedrijf voor een dilemma: u wenst uw klantrelatie zo sterk mogelijk te houden, maar u wil bij uw klant-debiteur ook de invordering van schulden aanpakken. Immers het verbeteren van uw liquiditeitspositie is ook voor uw bedrijf van het grootste belang.

Wellicht bent u of één van uw collega’s bedrijfsleiders al geconfronteerd met één van deze situaties.

Beroepshalve werd u regelmatig geconfronteerd met wanbetalers. U zag bedrijven die noodgedwongen hun boeken dienden neer te leggen omdat hun cash flow opgesoupeerd werd door hun klanten die niet betaalden. De goederen of diensten waren geleverd, iedereen was betaald, maar de leveranciers stonden zelf in de kou. Bedrijven die potentieel hadden, maar niet konden groeien omdat hun tegoeden bij hun klanten zaten.

U weet als bedrijfsleider niet welke acties u dient te ondernemen. U kan kiezen uit onderstaande mogelijkheden.

In de tijd van toen, de tijd van de Far West, werden veel zaken opgelost met harde dwang. Meestal wel effectief maar deze periode ligt gelukkig al lang achter ons.  Vrouwe Justitia zal u trouwens daarvoor zwaar afrekenen.

Eind de jaren tachtig, begin jaren negentig zijn de incassokantoren als paddenstoelen uit de grond gerezen. Hun werkwijze was vrij eenvoudig. Er werden een tweetal brieven gestuurd naar uw klant. Daarbij werden zoveel mogelijk kosten bijgeteld. Als de kosten een veelvoud waren van het oorspronkelijke bedrag was dit niet belangrijk.  Als er maar betaald werd…..  Een brief van een Gerechtsdeurwaarder werd verstuurd. Dit was lopende bandwerk. De identiteit en juiste woonplaats werd zelfs niet gecontroleerd. Nadien werd een zogenaamde inspecteur langs gestuurd om de mensen tot betalen te bewegen.

Gelukkig heeft de wetgever daar paal en perk aan gesteld. Dergelijke praktijken waarbij ongeoorloofde bedragen werden gevraagd, kunnen in principe niet meer.

Een incassokantoor heeft, als niet samengewerkt wordt met Gerechtsdeurwaarders en advocaten, geen enkele bestaansredenen. Het kan enkel maar wat dreigen. De meeste wanbetalers zijn daar uiteraard van op de hoogte. Het is onbegrijpelijk dat het merendeel van de incassokantoren nog steeds zijn toevlucht zoekt tot loze dreigementen.

U zult wellicht denken dat u beter direct een advocaat onder de arm neemt. Deze brave mensen doen uiteraard hun uiterste best om uw tegoeden te innen.  Ze doen hun best om een positief vonnis te verkrijgen. Als uw klant op het eind van de rit in faling gaat, krijgt u de rekening gepresenteerd. Bij lage bedragen overstijgt het ereloon de inkomsten. Dan is het beter dat u de niet-geïnde factuur in de versnipperaar steekt.

U kan ook gebruik maken van de diensten van Bureau Broeckaert.  Bureau Broeckaert kan u garanderen dat de kosten minimaal zijn via de diverse trajecten

Start nu met uw eerste dossier

Gematigd Traject

Bureau Broeckaert, powered by Incasso-team, behartigt uw openstaande schuldvorderingen op zowel particulieren (B2C) als op bedrijven (B2B).
In eerste instantie volgen wij steeds een gematigd incasso traject: de wanbetaler wordt aangespoord om alsnog, via minnelijke weg, zijn schulden te betalen. Enkel als het niet anders kan bewandelen we de gerechtelijke weg.

Meer informatie

7 Days Traject

Bij opstaande schuldvorderingen voor bedrijven of zelfstandigen van minder dan 1 jaar kan u ook voor een drastischer incasso traject kiezen, het 7 Days Traject. We gaan dan zeer snel tewerk en sturen al vanaf de 7de dag een dagvaarding.

Meer informatie

Internationaal

Welke aanpak voor u de meest voordelige is, daar adviseren wij u graag bij.

Ook voor uw internationale schuldvorderingen kan u bij Bureau Broeckaert terecht: via Incasso-team International innen wij dan uw gelden.

Meer informatie

Duidelijke communicatie

Omdat ook wij de commerciële relatie die u met uw klant heeft, willen ondersteunen, informeren wij uw klant-debiteur altijd nauwgezet: indien hij niet tot een minnelijke schikking of betaling zou overgaan, wordt hij duidelijk op de hoogte gebracht van de volgende inningsactie.

Online beheer van uw dossiers

Bureau Broeckaert is aangesloten op het Incasso-Team platform. Hiermee kunt u als opdrachtgever uw dossiers online doorgeven en hebt u op ieder moment van al uw dossiers een overzicht van de stand van zaken: Welke aanmaningen werden verstuurd en wanneer? Is er al iets betaald? Heeft de wanbetaler al een dagvaarding ontvangen, etc…