Gematigd incassotraject voor particuleren en zelfstandigen

In heel veel gevallen is een kordate, maar niet overmatig agressieve aanpak bijzonder efficiënt en voldoende om de wanbetaler te laten overgaan tot betaling van zijn schulden: dit is ons gematigd traject. Immers, wij versturen in dit geval 2 aanmaningen zonder meteen te dagvaarden, maar laten er ook geen twijfel over bestaan dat men aan een betaling niet kan ontsnappen.

Enkel indien deze aanmaningen geen resultaat opleveren, zetten we de volgende stap en wordt de Gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. In de overgrote meerderheid van de gevallen heeft dit het gewenste resultaat: men weet dat het "menens" is.

De stap van de juridische dagvaarding volgt indien uw debiteur nog steeds geen gevolg geeft aan de sommatie van de gerechtsdeurwaarder. Wij onderzoeken dan wel of er in het dossier een reële kans bestaat om uw vordering geheel of gedeeltelijk te innen. Zijn daarover grote twijfels, of is er sprake van een betwisting ten gronde, dan overleggen we met u over de te nemen stappen. Zo bent u er in ieder geval zeker van dat wij uw dossier van begin tot einde begeleiden, met maximaal resultaat.

Dit gematigd traject wordt altijd gebruikt voor particuliere debiteuren, en doorgaans ook voor bedrijven en zelfstandigen. Vaak is dit de beste oplossing, omdat wij er door onze kordate, maar bemiddelende manier van werken meestal in slagen om de relatie met uw klant intact te houden. Dat is ten slotte voor iedereen het beste.

Voor de "moeilijke gevallen" in de groep van zelfstandigen en bedrijven is ook een hardere aanpak mogelijk: het 7 Days Traject. Hiermee gaan we voor de snelst mogelijke inning met weinig of geen bewegingsruimte voor de debiteur.