Incasso van schulden in het buitenland

Via ons Incasso-Team platform kunnen wij gebruik maken van een internationaal netwerk voor schuldvorderingen. In de meeste landen beschikken wij over incasso experts, Gerechtsdeurwaarders en Advocaten die uw belangen kunnen verdedigen.

Omdat de wetgeving en de mogelijkheden in alle landen verschillen, hangt ook onze werkwijze en de commissionering voor internationale dossiers af van land tot land. Uiteraard adviseren wij u hier graag over. Wil u meer weten over de mogelijkheden van internationale incasso, gebruik dan het contactformulier voor meer informatie.