Uw dossier in goede handen

Vooraleer u een dossier in incasso geeft, hebt u meestal al genoeg zorgen gehad: u mist het geld waar u recht op hebt, tijdverlies met tal van telefoons of brieven, niet nagekomen beloftes, ergernis… Daarom vertrekken wij van het principe: eens een dossier bij ons is, zijn de zorgen voor ons.

Alle communicatie, correspondentie, opvolging nemen wij ter harte. En dank zij de totale automatisering van de inningsprocedure met onze incasso software moeten we u meestal zelfs geen kosten aanrekenen.

 Voor u betekent dit concreet:

  • U wint veel kostbare tijd en energie, die u nu kan besteden aan de kerntaken van uw bedrijf.
  • U heeft 24u per dag, 7 dagen per week toegang tot ons online systeem voor invoeren en opvolgen van dossiers.
  • No cure, no pay: u betaalt enkel een commissie op geïnde gelden. Innen wij niets, dan bent u ons geen commissie verschuldigd. Immers de kosten worden op een interne wijze verrekend.
  • U wordt onmiddellijk per e-mail op de hoogte gebracht bij elke stap in het inningsproces.
  • U bent niet gebonden aan een contract dat u ertoe verbindt om dossiers aan te leveren.
  • U blijft volledig baas over uw debiteuren: u bepaalt welke klanten door ons worden aangemaand tot betaling, welke openstaande facturen wij invorderen voor u en welk inningstraject er gevolgd wordt. Van zodra u ons het dossier toevertrouwt, nemen we de verantwoordelijkheid volledig over.